Дефектите на зъбите и конструкциите инлеи, онлеи, овърлеи

Дефектите на зъбите и конструкциите инлеи, онлеи, овърлеи

Като дефекти на зъбите се определят състояния, характеризиращи се с всякакви увреждания на зъбите – неправилна/ненормална/ форма, разположение, големина и заболявания.

Дали даден дефект ще бъде възстановен чрез поставяне на инлеи, онлеи или овърлеи, зависи от състоянието на зъбната субстанция.

Този вид конструкции са керамични обтурации, изготвени в лаборатория. Подходящи са за възстановяване на малки и средни по големина дефекти, когато зъбният емайл все още е в добро състояние. Конструкциите ИНЛЕИ, ОНЛЕИ, ОВЪРЛЕИ изработвани в зъботехническа лаборатория Финес Дент, от цирконий, литиево дисиликати и наноматериали, отговарят на най-високите изисквания за стабилност на захапката, издръжливост, поносимост и естетика.

ИНЛЕЙ -  необходимо е възстановяване само на дъвкателната повърхност и инлеят е обграден изцяло от здрав зъбен емайл. Поставя се на задни зъби – предкътници и кътници.

ОНЛЕЙ – необходимо е възстановяване не само на част от дъвкателната и външна повърхност на зъба, но и на част от ръбовете на зъба. При загуба на голяма част от твърдите зъбни тъкани, зъбът отслабва с 50% от нормалната си здравина, което го прави по-малко ефективен при дъвчене. Онлеите/инлеите имат преимущество по този показател, като възстановяват здравината на зъба до 75% и осигуряват възможност за една по-добра дъвкателна функция.

ОВЪРЛЕЙ - необходимо е възстановяване само на дъвкателната повърхност на зъба и често едната или двете апроксимални повърхности. По периферията си овърлеят се разполага предимно над нивото на венеца, когато препарационната граница е над нивото на венеца, тя не го дразни, лесно се почиства и не способства за развитие на гингивит и вторичен кариес.

Предимства на инлеи, онлеи, овърлеии - съхраняване на зъбните тъкани и здравето на венеца, анатомично възстановяване на зъба, възстановяване на плътен контакт със съседния/съседните зъб/и, възстановяване на оклузалните отношения със зъбите от срещуположната челюст, не съдържат вредни за здравето метални примеси, отлична естетика при използване на естетични материали като чиста керамика, цирконий, литиево дисиликати, наноматериали.

Как се изработват?

Зъботехническа лаборатория Финес Дент използва най-съвременната апаратура  “Тициан” CAD/CAM. Стоматологът отстранява дефекта, взема отпечатък и го изпраща в лабораторията. С помощта на CAD/CAM-технология отпечатъкът се сканира, създава се триизмерен компютърен модел на зъба и на кавитета. Въз основа на този модел посредством компютърна обработка се конструира обтурацията. От чист керамичен блок/циркониев, литиево дисиликатен, нанокомпозит/ фрезата изработва конструкцията до няколко десети от милиметъра. Чрез прилагане на този съвременен метод препарирането и поставянето на керамичния инлеи, онлеи или овърлеи би могло да стане в рамките на едно посещение при стоматолога.

Годността на добре направените зъбни конструкции от този вид се запазва за 10-20 години. Обикновената пломба за този период от време би трябвало да бъде подменена поне три пъти, а това прави тези конструкции изгодни от функционална и финансова гледна точка.