Литиево дисиликатните конструкции са ефективно решение за здрави, функционални и естетични зъбни възстановявания

Литиево дисиликатните конструкции са ефективно решение за здрави, функционални и естетични зъбни възстановявания

Използването на литиево дисиликати е ефективно решение при реконструкцията както на единични зъби, така и на цялото съзъбие. Литиево дисиликатната керамика показва, че естетиката и здравината се комбинират успешно в съвременната дентална медицина, а резултатът е - здрави, функционални и естетични зъбни възстановявания.

Литиево дисиликатът е уникален материал с микроструктура от взаимно заключващи се игловидни кристали, създава здрави конструкции, които са високо устойчиви на счупване. Литиево дисиликатът  е  с якост на огъване - 400 МРа / 2.5 пъти по-висока от тази на останалите прескерамики/, притежава отлични оптични свойства, сходни с естествената зъбна структура и изключителна способност за пресоване в много тънки слоеве, а това дава възможност зъботехника да изработва минимално инвазивни възстановки, като ултра тънки корони и фасети /до 0.3 mm/ с отлични показатели за естетика здравина.

Пресованият литиев дисиликат е с пказатели: отлична устойчивост на износване, якост на огъване и натиск и полируемост, цветова стабилност, не натрупва плака.

Литиево дисиликатът  е керамична система и с голяма устойчивост на фрактуриране, която може да бъде циментирана с адхезивни техники или конвенционални. Цялостните възстановки могат да бъдат създадени и охарактеризирани с помощта на керамични бои, ефект маси или да бъде послойно нанесена друга керамика.

Подходяща за изработване на конструкции както фул контур, които са оцветени и ползват високата здравина от 400Мра в целия обем на конструкцията, така и за конструкции доизградени с други керамични маси.