Пациентът печели, ако стоматологът и зъботехникът работят в екип

Удовлетворяващият краен резултат, който получава пациента – красота, здравина и удобство на зъбната коронка, мост, инлей, онлей и т.н., зависи от ефективната, екипна работа между зъботехник и стоматолог. Зъботехникът може да изработи перфектна зъбна корона, мост или изкуствен зъб, стига да  има нужните познания. Практикувал е активно поне 10 години и прилага нововъведенията в денталната медицина.

Разбира се, крайният резултат силно зависи от точния и ясен отпечатък, който стоматологът е взел. Ето защо качествената работа на зъботехника е обвързана с професионализма на стоматолога. Поради тази причина клиентът трябва да изисква от своя зъболекар да изработи неговата корона, зъб, мост или протези в доказана зъботехническата лаборатория. Изключително важно е стоматологът активно да комуникира и обсъжда казуса за всеки един пациент. Така пациентът получава възможно най-добрия краен резултат.

FinesDent активно подпомага всеки стоматолог, с когото работи, като изгражда взаимоотношения основани на довери, диалог и професионализъм. Помощта, която лабораторията осигурява обхваща, целия процес на възстановяване. Тази подкрепа се изразява в съвети относно изпиляването, тънкости при вземането на отпечатъци и информация за най-подходящите материали, от които да се изработи зъба или коронката, например. Работим заедно и обсъждаме кое е най-удачно за пациента. Трябва да има диалог и професионален подход, основаващ се на доверието помежду ни.