Дентални случаи

Дентални случаи

Дентални клинични случаи с д-р Буджева

 

Клиничен случай с д-р Буджева   Клиничен случай 2 с д-рБуджева

 

 

Дентални клинични случаи с д-р Ралев - пълна хармония между естествени зъби, цирконии и метало керамика.

Клиничен случай 1 с д-р Ралев   клиничен случай 2 с д-р Ралев