FinesDent сваля цените на зъбните корони и мостове с „Тициан“ CAD/CAM

Зъботехническа лаборатория FinesDent компютъризира изработката на зъбни коронки, мостове и изкуствени зъби. Лабораторията внедри последно поколение CAD/CAM фрезова система на немската компания Schutz Dental. С тази технология FinesDent слага край на традиционното бавно и изморително изработване на скъпи дентални конструкции.

„Благодарение на тази иновативна система ние изпращаме в миналото безкрайните часове на изтощителен труд. CAD/CAM технологията на Schutz Dental предоставя абсолютна прецизност на крайната конструкция и намалява нейната себестойност. Освен това времето за изработка също се съкращава, което спестява на пациента неудобството да крие усмивката си. Това е изключително предимство както за стоматолозите, така и за техните пациенти,“ заяви Милен Милев собственик на FinesDent.

Бургаските стоматолози, които решат да се възползват от CAD/CAM технологията на FinesDent, ще разполагат с изключително конкурентно предимство. Те в максимална степен са улеснени в прецизното пасване на конструкциите и изработката на скелети на корони и мостове, както и на комплексни супраструктури с имплантатна поддръжка. Самата технология позволява да се наблюдава триизмерния графичен модел на конструкцията през цялото време на работа.

Пациентите от Бургас и областта получават корона или мост с поразяваща естетичност. Това се дължи на възможностите, които CAD/CAM системата, с която FinesDent работи. Става дума за отчитане на всички особености на венеца и прилежащите зъби. Освен това използването на тази технология намалява крайната цена на конструкциите. Това понижение идва от силното редуциране на ръчния труд. От там пада и цената на короната, моста или изкуствения зъб на пациента, независимо от материала.