Стоматолози работещи с нас

Стоматолози работещи с нас

Зъботехническа лаборатория Fines Dent работи със стоматолози от цяла България:

д-р Цветка Ралева, гр.Бургас

д-р Лъчезар Ралев – Център за дентална естетика „esteticoplus“, гр.Бургас

д-р София Буджева – Дентална клиника „Бургасдент“, гр.Бургас

д-р Богдан Димитров - Клиника"Бодент", гр.Бургас

д-р Красимира и Валя Рандеви, гр.Бургас

д-р Косева, гр.Бургас

д-р Ковачев, гр.Бургас

д-р Моллов, гр.Бургас

д-р Ковчазова - Дентална клиника Индентал , Бургас

д-р Цонев - Център за естетична стоматология ЕстетикДент, Бургас

д-р Стойчева, гр. Бургас

д-р Каличина, гр. Бургас

д-р Палашева, гр. Бургас

д-р Петев, гр. Бургас

д-р Перев, гр. Бургас

д-р Балев, гр. Бургас

д-р Илиев, гр. Бургас

д-р Досева, гр. Бургас

д-р Парсамов, гр. Бургас

д-р Радославов, гр. Бургас

д-р Бостанджиев, гр. Бургас

д-р Градинаров, гр. Бургас

д-р Найденов, гр. Бургас

д-р Дългъчева, гр. Бургас

д-р Шуплев, гр. Бургас

д-р Марков, гр. Бургас

д-р Йосифов, гр. Бургас

д-р Тодорова, гр. Бургас

д-р Ангелов, гр. Бургас

д-р Погорелова, гр. Бургас

д-р Андонова, гр. Бургас

д-р Щерянова, гр. Бургас

д-р Байчева, гр. Бургас

д-р Жечев, гр. Бургас

д-р Чило, гр. Бургас

д-р Младенова, гр. Бургас

д-р Томчева, гр. Бургас

д-р Данев, гр. Бургас

д-р Синан Ибрахим, гр.Айтос

д-р Петко Попов, гр.Айтос

д-р Нели Стамова, гр.Айтос

д-р Надя Иванова,гр.Айтос

д-р Златка Андонова, гр.Айтос

д-р Костов, гр.Карнобат

д-р Базелков, гр.Плевен

д-р М.Попова, гр.Плевен

д-р П.Попова, гр.Плевен

д-р Петракиев, гр.Плевен

д-р Карадачева, гр.Плевен

както и със стоматолози от Варна, Русе, София, Ямбол и Пловдив.